Aby rozpoznać udar

Aby rozpoznać udar

Udar mózgu to jedno z tych wydarzeń w życiu każdego z nas, którego chcielibyśmy uniknąć. Niewłaściwie czy zbyt późno rozpoczęta akcja ratownicza może sprawić, że osoba cierpiąca z powodu udaru nie będzie w stanie wrócić do normalnego życia. Wiele osób, które nie uzyskają odpowiedniej pomocy najzwyczajniej nie przeżywa tego epizodu. Szacuje się, że udar jest jedną z trzech głównych przyczyn pogorszenia się stanu zdrowia osoby, która prowadzi albo do śmierci albo do kalectwa w różnym stopniu. Niedowłady, problemy z zakresu agnozji, apraksji czy afazji czy ograniczenie ogólnej sprawności umysłowej chorego to jedne z często występujących u osob chorych efektów. Najgroźniejsze są tak zwane niewielkie udary. Są to występujące na niewielkim obszarze udary najczęściej krwotoczne mogą występować kilkukrotnie w danym obszarze prowadząc do bardzo dużych zniszczeń, o których osoba chora nie ma pojęcia – dowiaduje się o nich dopiero jak kolejny udar już w znacznym stopniu pogarsza jej funkcjonowanie w jednym z zakresów. Najlepiej jest być zorientowanym w możliwych objawach występujących w przypadku nastąpienia takiego wypadku. Problemy z zakresu właśnie apraksji, agnozji czy afazji czy też objaw fajki – czyli opadnięcie wargi po stronie, która jest właśnie dotknięta udarem to jedne z najbardziej rozpoznawalne objawy, na które należy reagować jak najszybciej. Osoba chora często traci także przytomność, więc niezbędne jest szybkie wezwanie pogotowia i przetransportowanie jej do szpitala, który posiada oddział udarowy.