Bardzo intensywne drżenia

Bardzo intensywne drżenia

Niewielu z nas miało okazję zobaczyć napad padaczkowy. Jeszcze pewnie rzadziej mieliśmy okazję widzieć napad, który w sposób stereotypowy jest przedstawiany na filmach – osoba chora pada i zaczyna nią rzucać. Są to napady toniczno-kloniczne czyli inaczej tak zwane grand mal. Wiąże się ona z utratą świadomości czy deficytami w funkcjonowaniu mięśni zwieraczy czy zaistnieniu drgawek. Nie jest konieczne by obie fazy zaistniały w napadzie – jest możliwe by tylko jedna faza była obecna. Napady atoniczne charakteryzują się przede wszystkim utratą świadomości przez chorego. Przy napadach mioklonicznych obecne są drgawki obejmujące różne partie mięśni, ale następuje to przy zachowaniu świadomości chorej osoby. W przypadkach tak zwanego petit mal może być obecne tylko i wyłącznie chwilowe zaburzenie świadomości bez żadnych fizycznych objawów. W takiej postaci padaczka często występuje u dzieci. Jeśli pacjent pozostaje w stanie padaczkowym dłużej niż pięć minut jest to ewidentnie stan zagrożenia życia i powinien się on znaleźć jak najszybciej w szpitalu. Przyczyn zachorowania na padaczkę są niejasne, a sama choroba nie jest dziedziczna. Jest jednak wiele przyczyn predysponujących do wystąpienia takich objawów. Często jest ona wtórna choćby do urazu mózgu czy do operacji wykonywanych na otwartym mózgu. Występuje także zjawisko padaczki odruchowej – wywoływana jest ona przez migające intensywnie światło – jest to szczególny typ w związku z tym, że jest wywoływana przez bodziec zewnętrzny.