Leczenie protetyczne w gabinecie dentystycznym

Leczenie protetyczne w gabinecie dentystycznym

W ramach bezpłatnych świadczeń każdemu pacjentowi przysługuje leczenie protetyczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób starszych. Powinny one wiedzieć, iż w gabinecie dentystycznym mogą skorzystać z takiej usługi. Dodatkowo, jeśli jest to dla pacjenta niezbędne, można skorzystać z leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie. Można skorzystać z tej usługi raz na pięć lat. Takie zarządzenie obowiązuje od stycznia 2011 roku. Każdemu pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy. Robi się to raz na dwa lata. Szerszy zakres obejmuje wycisk protezy lub podścielenie protezy. W każdym z tych wypadków pacjent musi potwierdzić na zleceniu odbiór wykonanej protezy zębowej, czy też aparatu ortodontycznego lub ich naprawy. Wszystkie omawiane usługi należą do świadczeń gwarantowanych. Jeśli pacjent nie chce skorzystać z państwowej opieki w tym zakresie, może zgłosić się do gabinetu prywatnego. Za każdą wizytę trzeba uiścić opłatę. Również na wykonanie protezy, a także wszystkie naprawy. Wiele gabinetów prywatnych proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie protez. Podobno są one bardziej wytrzymałe i lepszej jakości (w przypadku wykonania). Zwłaszcza jeśli chodzi o odbudowę zębów – w protezie. Wielu pacjentów wspomina, iż są one dużo bardziej naturalne niż te wykonane w gabinetach państwowych. Tutaj jednak trzeba ponosić wszystkie koszta usług.