Nie porozmawiasz ze mną

Nie porozmawiasz ze mną

Mowa w naszym życiu jest czymś tak podstawowym, że sam fakt niemożności porozumienia się choćby przez chwilę jest niezwykle przykrym przeżyciem. Tym bardziej trudno wyobrazić sobie cierpienia osób, które cierpią na zaburzenie zwane afazją. Jest to strata umiejętności do posługiwania się mową bez stricte organicznych uszkodzeń aparatu mowy czy mięśni – jest to zaburzenie dotyczące układu nerwowego i mechanizmów językowych. Można wyróżnić wiele rodzajów afazji. Braki mogą skupiać się na patologiach związanych z mówieniem, rozumieniem czy też w problemach z nazywaniem obiektów. To ostatnie zdarzać się może w pewnym stopniu każdemu z nas – kto bowiem nie miał nigdy problemu ze znalezieniem odpowiedniego słowa do nazwania tego o co nam chodzi? Trzeba różnicować afazje od choćby niskiej inteligencji czy złośliwości – osoby dotknięte tym zaburzeniem nie mają na celu urażenia nikogo czy czegoś w tym rodzaju – jest to całkowicie niezależne od nich i nie ma na to wpływu ich poziom inteligencji. Pojawiają się objawy afazji w chorobach neurodegeneracyjnych, jest to jednak związane z postępującą degeneracją struktur nerwowych. Rehabilitacją takich osób zajmują się często psychologowie kierunkowo posiadający bardzo dużą wiedzę z neurologii i procesów związanych z tego rodzaju zaburzeniami. Jest to o tyle istotne, że osoby takie często odczuwają bardzo duże cierpienie związane z tymi przeżyciami, które mogą doprowadzić do występowania w ich psychice dużych zawirowań.