O uszkodzeniach prążkowia

O uszkodzeniach prążkowia

Wśród istotnych struktur mózgowych znajduje się między innymi prążkowie. Jego uszkodzenie może prowadzić do szeregu objawów. Mówiąc jednak o uszkodzeniu prążkowia trzeba wskazać, że uszkodzenie to może obejmować dwie struktury: jądro ogoniaste oraz gałkę bladą. W przypadku jądra ogoniastego uszkodzenie może lokalizować się albo w części grzbietowej albo też w części brzusznej. Jeżeli doszło do uszkodzenia części grzbietowej to u osoby pojawią się objawy depresyjne takie jak skłonność do płaczu, obniżony nastrój oraz bardzo nasilona apatia. W przypadku uszkodzenia części brzusznej będziemy mieli do czynienia z objawami, które można raczej porównać do manii. Są to więc euforia, skłonność do głośnego śmiechu, rozbawienie. Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, kiedy mieszają się ze sobą objawy, które pojawiają się w przypadku uszkodzenia części grzbietowej i części brzusznej. Możliwe jest także zwyrodnienie jądra ogoniastego, które określa się mianem neuroakantocytozy. W przypadku uszkodzenia gałki bladej osoba będzie doświadczała bardzo mocno nasilonych objawów depresyjnych. Do uszkodzenia wymienionych struktur może dochodzić na skutek bardzo różnych czynników. Może to być spowodowane między innymi guzami mózgu, które zlokalizowane są właśnie w tych rejonach lub też różnymi urazami mechanicznymi.