O zaburzeniach językowych

O zaburzeniach językowych

Istnieje duża grupa zaburzeń językowych, która spowodowana jest uszkodzeniami, które mają miejsce w lewej półkuli mózgu. Chodzi oczywiście o zaburzenia afatyczne, które stanowią dość dużą i często pojawiającą się grupę zaburzeń zwłaszcza w przypadku tych pacjentów, którzy przeszli udar mózgu. Z całą pewnością trzeba chociaż w kilku słowach powiedzieć o najbardziej podstawowych rodzajach afazji, które zostały wyodrębnione jeszcze przez Łurię. Wyróżnił on afazję motoryczną, którą podzielił na aferentną oraz eferentną oraz afazję sensoryczną, którą podzielił na akustyczno – gnostyczną oraz akustyczno – mnestyczną. Jeżeli uszkodzenie obejmie dolną okolicę za środkową lewej półki to wtedy będziemy mieli do czynienia z afazją ruchową aferentną. Osoba dotknięta tym zaburzeniem nie ma prawidłowego czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. W praktyce przejawia się to problemami w wymawianiu poszczególnych głosek. Ciekawe jest to, że w afazji tego rodzaju dochodzi również do rozpadu wzorca graficznego pisma. Jeżeli uszkodzona jest natomiast tylna część dolnego zakrętu czołowego pojawi się afazja ruchowa eferentna. W tym wypadku osoba ma zaburzenie melodii kinetycznej. W praktyce oznacza to zaburzenie płynności wypowiedzi. Osoba taka mówiąc może przestawiać w wyrazach poszczególne głoski. Wypowiedź staje się więc niezrozumiała.