Różne rodzaje agnozji

Różne rodzaje agnozji

Agnozja to jedno z zaburzeń neurologicznych, któremu z całą pewnością warto poświęcić kilka słów. Z pewnością zalicza się ją do jednych z ciekawszych zaburzeń. Agnozja to grupa zaburzeń neurologicznych, która jest dość spora. Z tego powodu też warto przybliżyć najbardziej podstawowe rodzaje agnozji wzrokowej. Mówiąc o agnozji wzrokowej z pewnością nie można zapomnieć o agnozji przedmiotów. Polega ona na tym, że chory, który został dotknięty tym zaburzeniem nie rozpoznaje przedmiotów codziennego użytku. Nie wie, że długopis to długopis, a but to but. Ten rodzaj agnozji może być badany w bardzo różny sposób. Kolejnym ciekawym rodzajem agnozji jest agnozja twarzy, która określana jest również mianem prozopagnozji. Ten rodzaj agnozji może przybierać formy o różnym stopniu zaawansowania. W najlżejszym przypadku chory nie rozpoznaje jedynie twarzy znanych osób. W przypadku najcięższym nie potrafi rozpoznać nawet własnej twarzy. Kolejny rodzaj agnozji to agnozja barw określana również mianem archomatopsji lub chromatognozji. Osoba, która cierpi na ten rodzaj agnozji nie będzie w stanie pomalować obrazków przedstawiających na przykład słońce czy trawę na właściwe kolory. Wyróżnia się także autotopagnozję. Zaburzenie to polega na braku świadomości topografii swojego ciała. Osoba nie potrafi wskazać gdzie ma palce, głowę a gdzie nogi.