Uszkodzenia pola projekcyjnego dla analizatora słuchowego

Uszkodzenia pola projekcyjnego dla analizatora słuchowego

Neurologia jest dziedziną medycyny bardzo rozległą. Zajmuje się licznymi zaburzeniami, które mają bardzo różnorodne podłoże. Wśród problemów neurologicznych, z którymi może zetknąć się lekarz neurolog znajdują się uszkodzenia pola projekcyjnego dla analizatora słuchowego. W zależności od tego jak rozległe będą te uszkodzenia osoba nimi dotknięta będzie miała nieco inne objawy. Jeżeli dojdzie u osoby do uszkodzenia zarówno prawego, jak i lewego pola projekcyjnego dla analizatora słuchowego osoba ta będzie dotknięta głuchotą centralną, którą można określić również mianem obwodowej. Trzeba zaznaczyć, że ten rodzaj utraty słuchu nie ma nic wspólnego z głuchotą, która spowodowana jest przerwaniem nerwu słuchowego. Głuchota wynika w tym wypadku z uszkodzenia kory mózgowej. Może dojść także do uszkodzenia pola projekcyjnego dla analizatora słuchowego tylko po jednej stronie. Trzeba jednak bardzo mocno podkreślić, że w takim wypadku nie stwierdzi się czegoś takiego jak niedosłuch połowiczy. Osoba będzie słyszała normalnie. Wynika to z faktu, że reprezentacja ślimaka znajduje się zarówno w naszej prawej, jak i lewej półkuli mózgowej. Uszkodzenie pola projekcyjnego po obu stronach może mieć charakter wrodzony. Może być jednak spowodowane także różnego rodzaju guzami mózgu. Uszkodzenia te mają charakter nieodwracalny.