Uszkodzenie pola projekcyjnego dla analizatora kinestetyczno – ruchowego

Uszkodzenie pola projekcyjnego dla analizatora kinestetyczno – ruchowego

Zaburzenia neurologiczne to bardzo szeroka grupa, która obejmuje przypadłości o bardzo zróżnicowanym obrazie. Wśród zaburzeń i problemów neurologicznych, z którymi można się spotkać znajdują się te, które spowodowane są uszkodzeniami pola projekcyjnego dla analizatora kinestetyczno – ruchowego. Mówiąc o nich trzeba jednak wyraźnie oddzielić część ruchową oraz część dotykową. W przypadku części ruchowej może dojść do uszkodzenia pól projekcyjnych zarówno prawych, jak i lewych. Wtedy osoba zostanie dotknięta całkowitym paraliżem całego ciała, czyli tak zwaną plegią. Możliwe są także uszkodzenia tylko jednego pola projekcyjnego. Wtedy osobę taką dotknie jedynie paraliż jednostronny, który określa się również mianem paraliżu połowicze oraz hemiplegii. W przypadku części dotykowej uszkodzenia także mogą mieć charakter obustronny lub jednostronny. W przypadku uszkodzeń obustronnym osoba nie ma czucia zarówno w prawej, jak i lewej stronie ciała. Takie zaburzenie określa się mianem parezy. Kiedy uszkodzone jest tylko jedno pole projekcyjne mamy do czynienia ze zniesieniem czucia tylko po jednej stronie ciała, czyli z tak zwaną hemiparezą. Opisane zaburzenia mogą być spowodowane zarówno przez guzy mózgu, udary krwotoczne i niedokrwienne jak i różnorakie urazy mechaniczne. Jeżeli przyczyną jest guz, który można usunąć operacyjnie zaburzenia mogą ustąpić.