Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Do jednego z przewlekłych schorzeń, które na całym świecie, a zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, zaliczyć można wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Co ciekawe, choroba atakuje przeważnie ludzi bardzo młodych, pomiędzy 16 a 25 rokiem życia. Jak dotychczas nieznana jest jeszcze etiologia tego schorzenia, mówi się najwięcej o jej pochodzeniu genetycznym, ale to bardziej przypuszczenia lekarzy niż fakty. Choroba rozwija się często przez długi czas, nie będąc zdiagnozowana, przez rok czy dwa mogą występować u chorego bóle brzucha o różnym nasileniu, bóle kręgosłupa, stawów, rozdrażnienie, a nawet depresja i wiele innych objawów, które trudno jest skojarzyć z tą choroba. Jedynym badaniem, miarodajnym i mówiącym prawdę o stanie rozwojowym choroby, jest wykonanie kolonoskopii oraz pobranie odcinka chorego jelita do badać histopatologicznych. Dopiero to badanie ukierunkuje lekarza specjalistę do odpowiedniego leczenia – najpierw są stosowane leki o mniejszej szkodliwości dla organizmu pacjenta, lecz jeśli one nie są skuteczne, pozostaje następny etap terapii – chory zmuszony jest przyjmować leki sterydowe, co dla całego organizmu ma różnego rodzaju skutki uboczne. Jednak przy stosowaniu odpowiedniej diety i regularnym braniu odpowiednich leków, ordynowanych na bieżąco przez lekarza prowadzącego, można z ta chorobą żyć. Niestety w pewnych przypadkach zapalenie pomimo leczenia pogłębia się, konieczne więc mogą okazać się operacja i wycięcie części jelita grubego, a nawet części jelita cienkiego, jeżeli jest objęte zapaleniem.