Zespoły czołowe ze względu na lokalizację

Zespoły czołowe ze względu na lokalizację

Zespoły czołowe to przypadłości neurologiczne, które wzbudzają wielkie zainteresowanie. Dzieje się tak dlatego, że osoby, które zostały dotknięte zespołem czołowym znacząco się zmieniają. Następuje bowiem daleko idąca zmiana osobowości. Mówiąc o zespołach czołowych trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie jest to jedna jednostka chorobowa a wiele różnych przypadłości, które różnią się między sobą. Zespoły czołowe można podzielić z uwagi na lokalizację. W takim przypadku wyróżnia się zespół orbitalno – czołowy, zespół orbitalno – czołowy prawy, zespół przyśrodkowo – brzuszny czołowy oraz zespół grzbietowo – boczny czołowy. We wszystkich wymienionych zespołach czołowych chory wykazuje nieco odmienne zachowania. Zespół orbitalno – czołowy powstaje wtedy, kiedy uszkodzenie m charakter przypodstawno – czołowy. Do zmian w następnie tych uszkodzeń może doprowadzić uszkodzenie obejmujące jedynie trzy milimetry tkanki mózgowej. Osoba, która została dotknięta tym zespołem czołowym jest przede wszystkim bardzo agresywna. Typowy jest dla niej również kompletny brak empatii. Jednocześnie osoba ta ma doskonałą umiejętność uczenia się i odgrywania pewnych emocji. Wie więc jak manipulować otoczeniem. Trzeba podkreślić, że u tych osób ekspresja emocji wcale nie równia się z nich odczuwaniem. Trzeba o tym pamiętać.