Zespoły pnia mózgu ze względu na topografię

Zespoły pnia mózgu ze względu na topografię

Schorzeń neurologicznych jest bardzo wiele. Różnią się one między innymi problemami jakie wywołują. Wśród tych poważniejszych znajdują się między innymi zespoły pnia mózgu, które można podzielić między innymi z uwagi na topografię, czyli miejsce występowania. Dzieli się je na trzy duże grupy. Wyróżnia się więc zespoły rdzenia, zespoły mostu oraz zespoły śródmózgowia. W zespołach rdzenia wyróżniamy obustronne zespoły pnia mózgu, zespół przyśrodkowy opuszki, zespół bocznej opuszki, uszkodzenie przyśrodkowej części pnia mózgu, grzbietowe uszkodzenie pnia mózgu oraz uszkodzenia jednostronne. W zespołach mostu wyróżnia się tylko jedną jednostkę chorobową, która określana jest właśnie mianem zespołu mostu. W zespołach śródmózgowia wyróżnia się z kolei zespół przypodstawnej części konarów mózgu oraz zespół pokryty śródmózgowia. W zależności od tego z jakim rodzajem zespołu pnia mózgu będziemy mieli do czynienia nieco inaczej będą wyglądały pojawiające się objawy. W przypadku zespołu bocznej opuszki, który określany jest również mianem zespołu Jacksona chory będzie porażone mięśnie języka co prowadzi do znacznych trudności w przełykaniu. Z uwagi na zaburzenia wibracji pacjent dotknięty tym zaburzeniem nie będzie potrafił utrzymać równowagi wtedy, kiedy będzie słyszał jakieś dźwięki. Obustronne zespoły pnia mózgu na ogół prowadzą do śmierci.